Gümrük Yönetmeliği 332/2 Maddesi Hk.

02-08-2018 12:16    1321

Geçici depolama yerine konulmadan gümrük antrepo rejimine tabi tutulacak eşya için taşıtın antrepoya gelişini müteakip antrepo beyannamesi tescil edilme süresi ve süresi içerisinde antrepo beyannamesi verilmeyen eşya için yapılacak işlemler ile ilgili olup meskul değişiklik uyarınca geçici depolama yerine konulmadan doğrudan antrepoya konulmak istenen eşya için antrepo beyannamesinin taşıtın antrepoya gelişini müteakip en geç iki gün içerisinde tescil edilmesi gerekmektedir.


Etiketler: