Dolaşım Belgesi Onay İşlemleri

Dolaşım Belgesi Onay İşlemleri

Dolaşım Belgesi Onay İşlemleri

A.TR Dolaşım Belgesi Onay İşlemi:

Avrupa Birliği Ülkeleri ile Gümrük Birliği çerçevesinde sanayi ürünleri ve işlenmiş tarım ürünlerinin ihraç işlemlerinde düzenlen ve bu belge ile ürünün serbest dolaşımda olduğunu gösteren A.TR Dolaşım Belgesinin mevzuata uygunluğu ile onaylanmasını kapsar. Şirketimizin kaşesi ile tasdiklenmiş belge Gümrük Müdürlüğü tarafından da onaylanır ve kıymetli belge halini alır. Bu aşamadan sonra ithalatçı firmaya gümrük vergi muafiyeti sağlayacaktır.

EUR.1 Dolaşım Belgesi Onay İşlemi:

EFTA Ülkeleri, Türkiye ile Serbest Ticaret Anlaşması imzalamış olan diğer ülkeler ile ticarette ve Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üye ülkelere Tarım Ürünleri Listesi kapsamında dahil ürünlerin ihracatında, Avrupa Birliği'ne üye ülkelere Avrupa Kömür Çelik Topluluğu Listesi kapsamına dahil ünlerin ihraç işleminde düzenlenen EUR.1 Dolaşım Belgesinin mevzuata uygunluğu ile onaylanmasını kapsar. Şirketimizin kaşesi ile tasdiklenmiş belge Gümrük Müdürlüğü tarafından da onaylanır ve kıymetli belge halini alır. Bu aşamadan sonra menşe ispat belge niteliği ve ithalatçı firmaya gümrük vergi indirimi sağlayacaktır.

EUR.MED Dolaşım Belgesi Onay İşlemi:

Pan Avrupa Akdeniz Kümülasyonuna (PAAMK) taraf ülkelere ilgili ürünlerin ihraç işleminde düzenlenen EUR.MED Dolaşım Belgesinin mevzuata uygunluğu ile onaylanmasını kapsar. Şirketimizin kaşesi ile tasdiklenmiş belge Gümrük Müdürlüğü tarafından da onaylanır ve kıymetli belge halini alır. Bu aşamadan sonra menşe ispat belge niteliği ve ithalatçı firmaya gümrük vergi indirimi sağlayacaktır.