Nihai Kullanıma İlişkin Tespit İşlemleri

 Nihai Kullanıma İlişkin Tespit İşlemleri

Nihai Kullanıma İlişkin Tespit İşlemleri

a ) NK1 ; Eşyanın Öngörülen Süre Dahilinde Nihai Kullanıma Tahsis Edilip Edilmediği ve Öngörülen Amaçlar İçin Kullanılıp Kullanılmadığının Tespiti,