Hakkımızda

Hakkımızda

Hakkımızda

Şirketimiz resmi gazete de yayımlanan 6 seri no’lu gümrük genel tebliği hükümleri çerçevesinde faaliyetlerine devam etmektedir.

Kamu adına iş ve işlem yürüttüğünün bilincinde olarak kamu kurumları için öngörülen etik kültürünü benimsemeyi ve bu kültüre uygun bir çalışma yaşamı belirlemeyi kendine ilke edinmiş olan şirketimizde 2 yetkilendirilmiş gümrük müşaviri 15 YGM yardımcısı ve idari personel bulunmaktadır. 6 seri no lu gümrük genel tebliği (yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği)’nde yer alan; iş ve işlemleri yerine getirmektir.

   

TAM Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği olarak sunduğumuz hizmetler;
 

 • Antrepolara eşya giriş-çıkış işlemleri,
 • Antrepo açma, kapatma, daraltma, genişletme, tadilat, adres değişikliği, devir, elleçleme izin ve uygunluk işlemleri,
 • Sonradan kontrolü talep edilen A.TR dolaşım belgeleri ile EUR. 1 / EUR.MED Dolaşım Sertifikalan ve/veya Fatura Beyanları / EUR.MED Fatura Beyanlarının sıhhat ve doğrulukları ile, ilgili mevzuatlarına uyarlılıklarının tespiti
 • Bir tedarikçi beyanına istinaden INF 4 Bilgi Formu talep edilen ihracata konu eşyanın tercihli menşe statüsünün tespiti
 • Tercihli ticaret anlaşmaları çerçevesinde onaylanmış ihracatçı yetkisi başvurusuna konu eşyanın menşe kurallarına uygunluğunun tespiti
 • Dahilde İşleme İzinleri kapsamındaki eşya için süre uzatım talepleri
 • Geçici İthalat yoluyla ithal edilen bir kısım eşyada süre uzatım talepleri,
 • Nihai Kullanıma konu eşyanın teminat çözüm talepleri,
 • Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi kapsamında ibra işlemleri,
 • Gümrük gözetiminin sonlandırılması
 • Onaylanmış kişi statü belgesi müracaatına ilişkin başvuru dosyalarının ön incelemesi,
 • BD1 Beyan Düzeltme Tespit Raporları,
 • ZD1 Zor Durum Raporu Hazırlama,
 • TK1 ( KKDF Muafiyeti ) Tespit işlemine ilişkin rapor hazırlama,
 • ile ilgili tespit ve raporlama işlemleri, yasal mevzuata uygun, ticaret erbabının zaman ve maliyet hassasiyeti dikkate alınarak başarıyla yürütülmektedir.