TAM Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Kurumsal Müşterilerine Kaliteli Hizmet Sunan Tecrübeli ve Yenilikçi Bir Çözüm Ortağıdır.

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Hizmetleri

Dolaşım Belgesi Onay İşlemleri

Dolaşım Belgesi Onay İşlemleri

Hizmetlerimiz

A.TR Dolaşım Belgesi Onay İşlemi:

Avrupa Birliği Ülkeleri ile Gümrük Birliği çerçeves...

Genel ve Özel Antrepolara İlişkin Tespit

Genel ve Özel Antrepolara İlişkin Tespit

Hizmetlerimiz

AN1 - Genel ve Özel Antrepo Açılmasına İlişkin Başvuru Dosyalarının Ön İncelenmesine İlişkin Tespit İşlemi:
Gen...

 Geçici İthalat Rejimlerine İlişkin Tespit İşlemleri

Geçici İthalat Rejimlerine İlişkin Tespit İşlemleri

Hizmetlerimiz

GC1 - Kısmi muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimine konu eşya ile tam muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimine konu bir kısı...

 Menşe Mevzuatına İlişkin Tespit İşlemleri

Menşe Mevzuatına İlişkin Tespit İşlemleri

Hizmetlerimiz

AN1 - Genel ve Özel Antrepo Açılmasına İlişkin Başvuru Dosyalarının Ön İncelenmesine İlişkin Tespit İşlemi:
Gen...

Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Tespit İşlemleri

Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Tespit İşlemleri

Hizmetlerimiz

Gümrük mevzuatı kapsamında gümrük işlem ve uygulamalarının kolaylaştırılması amacıyla belirlenen basitleştirilmiş u...

    Çok Zor Duruma İlişkin Tespit İşlemleri

Çok Zor Duruma İlişkin Tespit İşlemleri

Hizmetlerimiz

 ZD1- Çok Zor Durum Tespit İşlemi:

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun ...

 Nihai Kullanıma İlişkin Tespit İşlemleri

Nihai Kullanıma İlişkin Tespit İşlemleri

Hizmetlerimiz

a ) NK1 ; Eşyanın Öngörülen Süre Dahilinde Nihai Kullanıma Tahsis Edilip Edilmediği ve Öngörülen Amaç...

Tespit İşlemi Yapılacak Gümrük İşlemleri

Tespit İşlemi Yapılacak Gümrük İşlemleri

Hizmetlerimiz

 

Gümrük mevzuatının doğru olarak uygulanmasını sağlamak üzere aşağıda kodları belirtilen gümrük ...

HABERLER & YAZILAR & MEVZUAT

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 13099466 Sayılı Yazısı
02-08-2018 12:18 1167

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 13099466 Sayılı Yazısı

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

...

Daha Fazla
Gümrükler Genel Müdürlüğünün 13099466 Sayılı Yazısı
02-08-2018 12:17 1200

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 13099466 Sayılı Yazısı

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

...

Daha Fazla
Gümrük Yönetmeliği 332/2 Maddesi Hk.
02-08-2018 12:16 1321

Gümrük Yönetmeliği 332/2 Maddesi Hk.

Geçici depolama yerine konulmadan gümrük antrepo rejimine tabi tutulacak eşya için taşıtın antrepoya gelişini müt...

Daha Fazla